Tips och tricks

Bandputs är ett givet val för dig som renoverar

0

Bandputsen är ett självklart val under renovering av fönster då den är effektiv, stark och enkel att använda. Den är ett givet val för att få bort tjocka lager färg samt för att slipa stora ytor. Köp därför en bandputs och olika slipband så kan du använda din bandputs på både trä samt metall och aluminium. Vi berättar mer om allt du behöver för att förenkla ditt arbete med hjälp av en bandputs.

Fungerar på olika material

Bandputs med slipband för trä är en produkt du använder för slipning av träytor som till exempel fönsterrenovering eller andra ytor där du önskar att få en len och fin yta eller för att få bort gammal färg. Bandputsen är en smidig produkt med god tillgänglighet och funktionalitet på grund av sin smidighet men den är dock förvånansvärt robust. Bandputsen går även att använda på metall och aluminium genom att du byter slipband. Bandputsen går då att använda på ytor av metall och aluminium eller för att slipa av vassa kanter.

Bandputs utifrån olika behov

Slipa på rätt sätt och med rätt slipmaskin. Det är väldigt viktigt. Bandputs används när ytor måste bearbetas eller slätas till, eller när lack, färg och rost ska tas bort från en yta. Det finns olika modeller beroende på vad de ska användas till. Därför bör du fundera igenom på vad du vill utföra för arbeten med maskinen innan du köper den. Ibland har du dock ett dagsaktuellt behov men tänk på att bandputsen kan användas till flera olika material och därmed kan användas även för eventuella kommande behov. En bandputs är en slipmaskin med ett slipband som leds över en driv- och styrrulle hela tiden. Slipbara material är exempelvis trä, plats och metallytor ifall du byter band. Slipbara ytor kan vara stora, till mycket stora ytor som kräver att mycket material slipas bort. Tänk dock på att byta slippapper ofta beroende på storlek på det som ska slipas. Nyare modeller är för det mesta utrustade med dammsugning så att spån och slipdamm inte sprids i rummet. Med en varvtalsreglering kan slipmaskinens kraft anpassas till materialet i fråga. Användningen av bandslipen kan testas med detta. För ovana användare är risken stor att du slipar bort för mycket, speciellt om du slipar trä.

Avslutande tips och tricks

Bearbeta alltid föremålet som ska slipas i flera omgångar. Oberoende av vilket material du arbetar med bör du alltid börja med ett grovkornigt papper, och sedan använda finare och finare. När du slipar trä är ådringen extra viktig. För alltid maskinen i träådringens riktning och inte mot den. Använd alltid skyddsglasögon och andningsmask när du slipar. En del slipmaskiner är utrustade med utsug till dammpåse. Med lite vård kan du öka slipmaskinens livslängd. Slitdelar som exempelvis slippappret bör bytas ut med jämna mellanrum för att få ett felfritt resultat. Det finns olika sorters slippapper. Kornigheten på slippappret är avgörande för sliparbetet. Här gäller följande, ju högre finkornigheten är, desto lenare blir ytan.

Lycka till!

Tips – satsa på dansk design och belysning

Previous article

Tips för bästa fasadskyltarna

Next article

You may also like