Erbjudanden

Viktigt att skapa en bra arbetsmiljö

0

Något som är viktigt på alla arbetsplatser, det är att det finns en god arbetsmiljö. Det är alltid arbetsgivaren ansvar att bedriva detta arbete, men samtidigt är det även så att alla medarbetare, de är skyldiga att alltid påtala om det finns problem eller risker samt att de även bör bidra om de anser att det finns möjlighet till förbättringar.

Det finns idag lagar och regler kring hur det ska vara på en arbetsplats samt hur man ska gå tillväga för att förebygga ohälsa.

Få hjälp med ert arbetsmiljöarbete

Om det är så att er arbetsplats behöver hjälp med er arbetsmiljö, så kan det vara en god idé att ta in en konsult. Idag finns det duktiga konsulter som kan erbjuda företagsanpassade tjänster inom arbetsmiljöområdet. Ni kan till exempel välja att anlita Envicon, som även kan hjälpa till inom riskbedömningar, utbildningar, skyddsronder, arbetsmiljöhandböcker och vibrationsmätningar.

Många fördelar med att göra ett bra arbetsmiljöarbete

Det finns många fördelar med att jobba systematiskt med er arbetsmiljö. Bland annat så gör det att ni tidigt kan upptäcka de risker som finns. Det är även bra eftersom att ni då kan skapa goda arbetsförhållanden. Ni ökar även trivseln på arbetsplatsen, så väl som ni förbättrar hälsan. Sedan är det även så att bra arbetsmiljöarbete skapar en attraktivare arbetsplats.

Det finns en hel del förebyggande aktiviteter som en arbetsgivare kan göra, för att se till att arbetsmiljön är som den ska. Bland annat är det bra att ha en daglig kontakt med alla medarbetare. Det för att lättare kunna fånga upp signaler om hur arbetsmiljön är. Det är även viktigt att skapa systematik och samverkan i arbetsmiljöarbetet. Se även till att lyssna på medarbetarna!

Att skapa en bra arbetsmiljö

Det är som sagt viktigt att se till att ha en god arbetsmiljö och att hela tiden jobba med det. Så se till att ta hjälp om det finns behov av det.

Svarvning – några tips och tricks

Previous article

Tips och tricks för din marknadsföring – Tryck flyers i Umeå

Next article

You may also like