Tips och tricks

Vad en underhållsplan för en brf för innehålla

0

För en bostadsrättsförening är underhållsplanen extremt viktig. Även om planen alltid bör vara specialanpassad till föreningen och företaget som utför underhållet finns det några saker som alltid bör stå med på listan.

I denna text berättar vi mer om en underhållsplan och vad den bör innehålla.

Grundläggande lista

  • Grundlig lista med åtgärder kommande 30 år

  • Vad är det som måste utföras?

  • Kostnader för arbete och material

  • En realistisk tidsplan för arbetet

  • Sammanställning med underhållskostnad per år

  • Historik som fylls på kontinuerligt

Ha i åtanke att planen ska vara enkel för nuvarande styrelse att förstå samt kommande styrelse. Programmet som används bör vara lätt att använda även för nybörjare.

Varför är en underhållsplan så pass viktig i en brf?

Det finns många olika fördelar med att ha en välplanerad underhållsplan i en bostadsrättsförening. De vanligaste fördelarna hittar du nedan.

  • Komplett översikt av fastighetens nuvarande status samt kommande

  • Möjligheten att planera ekonomiskt ökar enormt med en bra underhållsplan

  • Styrelsearbetet blir mycket enklare samt effektivare

  • Det blir dessutom mycket lättare att följa gällande lagar och regler

Är det smart att anlita en firma som utformar underhållsplanen?

Visst kan du skriva en underhållsplan på egen hand. Med lite research online kan du hitta mycket information. Men har du verkligen kunskapen som krävs för att ta på dig uppdraget? Kom ihåg att det dessutom är väldigt tidskrävande att skriva en underhållsplan för en hel bostadsrättsförening.

För de allra flesta är det bäst att anlita experter som har kunskapen samt erfarenheten som krävs för att utforma en hållbar och realistisk underhållsplan.

Uppdatera underhållsplanen kontinuerligt

Oavsett om du har utformat underhållsplanen på egen hand eller anlitat en firma är det viktigt att planen hela tiden uppdateras. Det här är oftast något du kan göra på egen hand. När planen uppdateras i takt med att åtgärder utförs eller priser ändras blir det mycket lättare att planera arbetet samt att styrelsemöten dessutom går snabbare.

Välj rätt säkerhetsdörr till villan

Previous article

Letar du efter ett spabad?

Next article

You may also like