Uncategorized

Vad är en LEI-kod och vem behöver en sådan?

0

LEI-kod är något som en del företag och juridiska personer har behov av. Det är när du handlar med värdepapper av olika slag som det kan vara ett måste att skaffa det. Om du ställt dig frågan vad är en LEI-kod, så ska vi försöka reda ut det åt dig. LEI står för legal entity identifier och består av 20 tecken. Dessa kan vara siffror och bokstäver. Dessa sätts ihop på olika sätt, så att alla får ett unikt eget nummer. Med denna kod kan man sedan identifiera vem som är vem så att säga. Om du har en LEI-kod så kan du via den bli identifierad av myndigheter och andra som också de gör transaktioner med derivat. Derivat är värdepapper som till exempel aktier eller fonder.

Varför måste man ha en LEI-kod?

EU genom förordningen MiFID II/MiFIR kom med detta utökade krav från 3/1 2018. Det för att det ska bli en ökad transparens. När man handlar med värdepapper så är det krav på att ha en sådan här kod. Denna kod är helt enkelt en global identifieringskod. Så är det så att du sysslar med värdepapper, så ska du först se till att skaffa dig en LEI-kod. Det gör du via en certifierad utfärdare av koder. Dessa kallad för LOU som står för Local Operating Unit. De är då auktoriserad av GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation).

Hur ser en LEI-kod ut?

En LEI-kod har alltid 20 tecken, som består av siffor och bokstäver. De fyra första tecknen identiferar LOU, sedan är de 14 mellantecken är identifikationen av den juridiska enheten. De två sista siffrorna är en verifikation av identitet.

Koden och talföljden är baserade på ISO 17442-standarden och den består av två nivåer. Dessa nivåer är för att kunna ge olika information och identifieringar. Den ger alltså rätt information om din verksamhet.

Du som är ute efter att veta mer om LEI-koder eller vill skaffa en, du kan göra det hos LEI Service. Hos dem är det enkelt att skapa en LEI applikation. Du ska sedan förnya den varje år.

Bättre hälsa med ett löpband

Previous article

Vad är tvåfaktorsautentisering?

Next article

You may also like