Elektronik

Svarvning – några tips och tricks

0

Inom verkstadsindustrin är det svarven som är den vanligaste spånskärande bearbetningsmaskinen. En svarv används för att tillverka en mängd olika produkter såsom hjul, cylindrar, bromsskivor och bordsben för att nämna några.

Det svarvning egentligen handlar om är att göra en kantig yta rund.

Hur fungerar en svarv?

Det stycket som ska formas spänns upp mellan två dockor. Den ena har en fasthållande och drivande funktion medans den andra har en stödjande funktion. Stycket formas sedan med hjälp av rotation och ett skärverktyg. Verktyget förflyttas i olika riktningar runt stycket och skär bort material för att forma det.

Vilka material kan svarvas?

Svarvning är en process som kan tillämpas på flera olika material med gott resultat.

  • Trä

  • Plast

  • Sten

  • Metall

Flera olika typer av metall kan svarvas. Till exempel så används oftast guld och silver till smycken och prydnadssaker medans aluminium, stål och titan kan användas inom byggnadsindustrin. Det är väldigt vanligt att titan används inom flyg- och rymdteknik.

Olika typer av svarvar

Beroende på vilket material svarven ska användas till ser maskinen lite olika ut.

Träsvarvar

När det gäller träsvarvar finns det både enkla modeller som används i till exempel träslöjden i skolan och avancerade maskiner som är automatiska. De enklare modellerna kräver att du styr verktyget för hand och de automatiska sköter hela processen för dig.

Vid svarvning av till exempel skålar eller knoppar fästs stycket endast i ena änden av svarven. Den stödjande delen används inte så att det är möjligt att bearbeta stycket. Den här typen av svarvning kallas för svarvning på fri ände.

Metallsvarvar

Den vanligaste användningen för en metallsvarv är inom verkstadsindustrin men det finns även urmakarsvarvar. En del metallsvarvar har en hållare för verktyget som förs fram och tillbaka för hand. Det finns även helautomatiska svarvar som styrs numeriskt, den här typen av svarv kallas för CNC-svarv.

CNC-svarvar

På senare tid har CNC-svarvar blivit väldigt populära då det går att tillverka kretskort och gravera skyltar på ett mycket effektivt sätt med hjälp av den här typen av maskin. CNC står för Computer Numeric Control, datorsystemet används för att styra maskiner inom tillverkningsindustrin. Med hjälp av systemet kan komplicerade detaljer tillverkas med lätthet. Det finns både tvådimensionella och tredimensionella CNC-maskiner.

Var noga med säkerheten

Att svarva kan lätt bli farligt. Det är därför viktigt att vara väldigt noga med säkerheten.

  • Anhållet måste flyttas med under tiden du arbetar. Det är rekommenderat att det sitter cirka 2 mm från stycket under hela tiden som du arbetar.

  • Undvik att använda hörselskydd om det är möjligt, speciellt om du arbetar i en lokal med fler personer. Om du blir skrämd eller överraskad kan olyckan snabbt vara framme.

  • Maskinen ska vara vänd mot en vägg och vara utrustad med skyddskåpa, nödstopp, skarpa skrubbstål och ett bra utsug.

  • Använd aldrig handskar när du svarvar. Du som har långt hår bör sätta upp det och du bör antingen ha tajta ärmar eller kavla upp dem. Innan du sätter igång är det viktigt att du sätter på dig ett förkläde och ett par skyddsglasögon.

Tips för dig som vill piffa upp dina skor

Previous article

Viktigt att skapa en bra arbetsmiljö

Next article

You may also like

More in Elektronik