Tips och tricks

En global målgrupp kräver ett lokalt språk

0

Globaliseringen minskar avstånd och skapar möjligheter för privatpersoner, företag och organisationer. Det största hindret, även då de allra flesta idag har goda engelska-kunskaper, är ett korrekt språk. För den globala målgruppen är det centralt med ett lokalt språkbruk – och speciellt ett språk som innehåller uttryck som är lokala. Engelska uttryck låter sig oftast inte översättas direkt till svenska och vice versa.

Enkelhet är aldrig fel

För att undvika vanliga fallgropar finns det några allmänna riktlinjer att tänka på vid översättning mellan språk. Håll meningarna enkla och direkta för att öka förståelsen – och använd ett kontinuerligt språkbruk. Eftersom tydliga, kortfattade, välkonstruerade meningar förbättrar språkets kvalitet och läsbarhet, minskar risken att den potentiella kunden tappar intresset samt att översättningen i sig går snabbare. Gör det alltså inte mer krångligt än nödvändigt – ett enkelt simpelt språkbruk är i princip aldrig fel.

Olika språk har olika längd

Engelsk skriven text är ofta kortare än andra språk, vilket innebär att tillräckligt med utrymme behövs för att kunna genomföra en expansion till andra språk. Detta är särskilt viktigt för mjukvarugränssnitt och grafik som oftast har ett begränsat fysiskt utrymme. Skillnader finns inte bara i meningslängd, utan också i längden hos enskilda ord – eftersom vissa språk använder längre sammansatta ord. Ett bra exempel på detta är tyskan.

“Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz” är det bästa exemplet på ett långt tyskt ord som tom. fått en plats i Guinness Rekordbok. Begreppet betyder ungefärligt: en process för att märke kött enligt lag. I svenskan och engelskans finns oftast inte dessa väldigt långa begrepp – men väl i andra språk.

Tyskan – ett viktigt språk för svenska företag

Att göra en översättning tyska till svenska är en av de vanligaste översättningar som svenska företag behöver göra. Tyskland är en av de största (om inte den största) marknaderna för svenska företag. En professionell översättning till tyska, som också är ett mer formellt språk än svenskan, är därför att rekommendera.

4K-upplösning och HDR på TV-apparater

Previous article

Tips kring sanering av asbest

Next article

You may also like