Uncategorized

Demontering – En del av att bygga nytt

0

Fler och fler svenskar intresserar sig för att bygga och äga bostäder, men även för kommersiella fastigheter i en mindre skala. Det är en fin sidosysselsättning att äga fastigheter, och på lång sikt kan det också ge bra pengar genom hyresintäkter och värdestegring.

För den som pysslar med fastigheter på sidan kan det vara trevligt att en dag kanske också ge sig in på att driva egna projekt. Det går att köpa byggnader som kan rivas för att sedan bygga nytt på platsen, för mer om hur en demontering kan gå till – besök nkr-rivning.se.

Det kan också hända att man hittar lämpliga byggnader för renovering och ombyggnad. Men det gäller också att vara beredd på att vissa byggnader kan kräva mycket arbete innan de blir dugliga att bo i.

Avancerad asbestsanering

En sak som kan vara riktigt farlig i byggnader från vissa epoker är asbest. Asbest är ett material som är cancerframkallande vilket gör att byggnader där asbest har använts ofta behöver saneras. Detta är en ganska kostsam process men med rätt företag som entreprenör så går det att genomföra en asbestsanering utan större problem och till rimliga kostnader.

Hitta rätt rivningsfirma

När man ska påbörja ett fastighetsprojekt så är det en god idé att hitta rätt rivningsfirma om det finns byggnader som behöver rivas innan man kan ta tag i nybyggnationen. Som med alla andra upphandlingar finns det en hel del saker som man behöver kontrollera innan man ingår kontrakt med en rivningsfirma.

Det som är lämpligt att ha koll på är firmans ekonomiska status. Man vill inte ha ingått kontrakt med en firma som när som helst går i konkurs. Det är också mycket bra att ta referenser på tidigare projekt så att man kan vara säker på att rivningsfirman har hållt tidigare kontrakt och också följt lagar och regler.

Tips för julfesten

Previous article

Belysning – LED lysrör, LED lampor, Halogenlampor, LED paneler

Next article

You may also like